Nhà

XIAMEN POWERWAY ADVANCED MATERIAL CO., LTD. Kiểm soát chất lượng

Tôi trò chuyện trực tuyến bây giờ
QC Hồ sơ
Từ phôi, chất nền đến epit Wax, mỗi quá trình được theo dõi.

Hoạt động đo lường (đối với tấm wafer) bao gồm đo wafer kiểm tra và đo wafer sản xuất. Đối với wafer kiểm tra, chúng tôi chủ yếu kiểm tra độ ổn định của thiết bị hoặc để điều chỉnh cấu trúc wafer, việc kiểm tra chất lượng sẽ được tiến hành mỗi ngày hoặc theo đợt; kiểm tra trực quan dưới kính hiển vi, và sau đó chúng tôi đóng gói chúng dưới 100 phòng sạch.

Chi tiết liên lạc
XIAMEN POWERWAY ADVANCED MATERIAL CO., LTD.

Tel: 86-592-5601404

Fax: 86-592-5563272

Gửi yêu cầu thông tin của bạn trực tiếp cho chúng tôi (0 / 3000)